Drs. N.D. Sewnandan | Geestbrugweg 49, Rijswijk | 06 - 15413672

NA DE ZOMERVAKANTIE VAN 2023 EEN CURSUS ENGELS STARTEN? DAT KAN!

Als u na de zomervakantie in 2023 met een cursus Engels bij mij wilt starten, dan kan dat. Zelfs als u niet gelijk in september kunt beginnen, maar pas later dit najaar is dat geen probleem. U bepaalt zelf wanneer u wilt beginnen. U kunt hier in mijn leslokaal aan de Geestbrugweg in Rijswijk kiezen voor een cursus 1-op-1 met mij, een duocursus samen met een iemand die u kent of voor een mini-groepje met meerdere bekenden. De beschrijvingen hieronder geven een idee van wat voor soorten cursussen ik heb gegeven en hoe mijn cursisten dit ervaren hebben. Mailt of belt u mij gerust om te informeren wat er voor u mogelijk is.

VOORBEELDEN VAN CURSUSSEN

  • individuele cursus algemeen Engels voor een cursist voor verhuizing naar het buitenland. In verband met deze verhuizing was communicatie en discussie die je daadwerkelijk in de praktijk gebruikt het uitgangspunt van de cursus. Engels leren was voor deze cursist overigens lang geleden, dus verder was het ook een soort opfriscursus. Nu volgt een beschrijving van hoe deze cursist de cursus bij mij ervaren heeft.'Ik heb een half jaar Engelse les gevolgd bij Natascha. Mijn doel was om vooral mijn spreek- en luistervaardigheid te verbeteren. Wat ik heel fijn vond, is dat ik kon kiezen tussen meerdere lesmethoden. Uiteindelijk heb ik in overleg met Natascha gekozen voor Keynote waarbij verschillende thema's aan de hand van TED-talks worden behandeld. Ik vond het een leuke methode omdat de thema's actueel en volwassen zijn. Binnen deze lesmethode besteedde Natascha vooral veel tijd aan het spreken en luisteren, helemaal overeenkomstig mijn wensen. Ik had dus een cursus die geheel op mijn behoefte was toegesneden. Ik heb veel geleerd in die periode. Natascha legde alles goed uit en gaf nuttige tips en goede feedback. De lessen zelf waren ook altijd zeer prettig door de ontspannen en vriendelijke houding van Natascha. Ik was nog graag een half jaar doorgegaan met de lessen, maar dat was niet mogelijk omdat ik ging verhuizen, maar inmiddels heb ik in de praktijk gemerkt dat ik in dat half jaar bij Natascha een goede basis heb gelegd voor mijn Engelse spreek- en luistervaardigheid.

  • individuele cursus Engels op het werk voor een medewerker communicatie bij een ontwikkelingsorganisatie. Vanwege haar werk hebben we gekozen voor een communicatieve methode gericht op werkgerelateerd Engels om haar spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica in een paar maanden te verbeteren. Zo heeft ze onder andere kunnen oefenen met het schrijven van werkgerelateerde e-mails en het houden van gesprekken voor verschillende doeleinden. Ik heb haar na afloop van de cursus gevraagd of ze in haar eigen woorden haar ervaringen over de cursus wilde beschrijven op mijn website, waarop ze het volgende heeft geschreven:'Natascha is een toegewijde docente. Ze bereidt haar lessen goed voor en levert maatwerk. Ook luistert ze goed naar de wensen van haar leerlingen en maakt duidelijke afspraken.'
  • maatwerkcursus Engels voor een International Applications Specialist vooral gericht op het verbeteren van haar werkgerelateerde e-mails en rapporten. Bij deze cursus hebben we aandacht besteed aan moeilijkheden m.b.t. schrijfvaardigheid, grammatica, vocabulaire waar de meeste Nederlanders tegenaan lopen wanneer ze in het Engels schrijven. En verder aan aspecten specifiek voor Lisette. Een belangrijk onderdeel van deze cursus was het leren herkennen van fouten die je maakt en vervolgens hoe je die moet verbeteren. Als lesmateriaal hebben we gebruik gemaakt van haar eigen documenten, een leer/werkboek voor het schrijven van e-mails en rapporten en een grammaticaboek. In het volgende stukje beschrijft Lisette in haar eigen woorden hoe ze de cursus vond. "In mijn werk als International Applications Specialist heb ik dagelijks te maken met de Engelse taal. Dat gaat in het algemeen goed, maar ik was op zoek naar wat meer verdieping en wilde mijn kennis over de Engelse grammatica opfrissen. Ik ben toen begonnen met het volgen van Engelse lessen bij Natascha en dat is ontzettend nuttig geweest! Allereerst heeft zij een heel duidelijk plan opgesteld dat helemaal was aangepast aan mijn doelen. Vervolgens heb ik de lessen als zeer positief ervaren. Natascha werkt zeer nauwkeurig, bereidt de lessen grondig voor, geeft goed en geduldig uitleg en geeft duidelijke huiswerkopdrachten mee. Daardoor heb ik in korte tijd ontzettend veel geleerd. Ik merk een enorme verbetering in mijn dagelijks werk en het kost me minder tijd om Engelse e-mails of rapporten te schrijven. Ik weet nu al dat ik over een tijdje weer lessen neem, om mijn niveau op peil te houden en nog meer te leren."
  •  
  • een groepscursus Engels gericht op spreek- en luistervaardigheid en woordenschat. Voor een klein groepje hebben we aan de hand van luisterteksten over voor de doelgroep interessante onderwerpen veel met conversatie kunnen oefenen. In de methode die we daarvoor gebruikten werd ook aandacht besteed aan de woorden die je voor die specifieke onderwerpen nodig hebt.

WILT U WETEN WAT UW MOGELIJKHEDEN ZIJN? U KUNT OP N.SEWNANDAN@PLANET.NL PER E-MAIL CONTACT OPNEMEN OF MIJ BELLEN OP 06-15413672. OOK OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK.